Sphingidae Taxonomic Inventory

Creating a taxonomic e-science

Catalogul colecţiei de lepidoptere „Alexei Alexinschi" de la Muzeul judeţean Suceava. Partea a III-a. Superfam.: Noctuoidea, Bombycoidea şi Sphingoidea

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith