Sphingidae Taxonomic Inventory

Creating a taxonomic e-science

New record of the hawkmoth Proserpinus proserpina Pallas, 1772 (Lepidoptera, Sphingidae) in Lithuania

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2007
Authors:A. Ardinavičiūtė, Diškus A.
Journal:New and Rare for Lithuania Insect Species
Volume:19
Start Page:15
Pagination:15-16
Keywords:LITHUANIA, PROSERPINUS, SPHINGIDAE, WORLDMAP1
Abstract:

"Pranešime pateikiama informacija apie naują Proserpinus proserpina radavietę. Ši rūšis Lietuvoje registruota nuo1980 metų, 2000 m. aptikti jos vikšrai. 2006 metais drugių tyrimo metu, naudojant entomologinį tinklelį, buvo aptiktas vienas suaugęs P. proserpina individas centrinėje Pabradės dalyje, Žeimenos upės pakrantės pievoje."

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith